บริษัท เอเซีย เวท เทค จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2549ซึ่งเป็นช่วงภาวะวิกฤตของ ธุรกิจขายอุปกรณ์ฟาร์มที่ขายไม่ค่อยได้เนื่องจาก  ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ซึ่งกำลังระบาด ในปี 2547-2548 ทำให้เกษตรกรไม่อยากจะลงทุนและธนาคาร ก็ไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อ แต่ในภาวะวิกฤตก็ยังมีโอกาส กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้มองว่า
                โอกาสของธุรกิจอุปกรณ์ฟาร์มยังมีอยู่ ในกลุ่มผู้ที่ทำ ฟาร์มจริงๆหากนำอุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศกับ อุปกรณ์ภายในประเทศมาผสมผสานกันพร้อมนำเสนอราคา ที่เหมาะสมประกอบกับการบริการที่เป็นเลิศ และสุดท้ายที่ ยิ่งใหญ่กว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือความจริงใจที่เรามีให้กับลูกค้า ทุกคนและพร้อมจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มี ความแตกต่างกันนั้นได้อย่างลงตัว นั่นคือ “โอกาส”
                บริษัท เอเซีย เวท เทค จำกัด มีลูกค้าทั้งบริษัทใหญ่และ ลูกค้าจากฟาร์มเล็กๆก็ให้ความไว้วางใจใช้บริการอย่าง ต่อเนื่อง เสมือนหนึ่งเป็นลูกค้าตลอดชีพ เป็นเสมือนญาติ เมื่อได้ใช้บริการกับบริษัท จนทำให้ธุรกิจขยายเติบโตอย่าง รวดเร็ว                 Asia vet tech Co., Ltd. Was established since 2ndAugust 2006. On that period, the economic of livestock equipment was under the “Bird Flu Crisis” which was the main reason for selling is dropped. The Flu has fully been outbreak during the year of 2004-2005. All farmers has been hesitate to invest on this business area whereas the commercial banks were also not opening the loaning contract.
                Even the crisis has been ruining the business, our company still has a vision in changing this obstacle to be an opportunity to run the business of livestock equipment. The main idea is to bring good quality products to serve the market and also can solve this problem. Our company strarted to source the quality products from abroad and local which offering the reasonable price. Moreover, our company realized that “the service” is the heart of this business runing therefore it would be served to customer promptly with effectiveness. Finally, the most important thing in running business is to give honesty to all customers and understand their needs which can always create the opportunity to us
                Asia vet tech Co., Ltd. Is running business for ten years and a half but mostly customers who are both large and small gave trust and creditability continuously as loyalty customers. This reason made our business grew up very fast.


บริษัท เอเซีย เวท เทค จำกัด
 
สำนักงานใหญ่ : 30/195 ถนนนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โรงงาน : 31 หมู่ 7 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 02-905-8511-2 , 087-112-5456 , 084-54321-12 , 098-269-7991-5
โทรสาร : 02-905-8513
E-mail : lunchakornavt@yahoo.co.th , tonglunchakorn@gmail.com

บริษัท เอเซีย เวท เทค จำกัด สำนักงานใหญ่ : 30/195 ถนนนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โรงงาน : 31 หมู่ 7 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 02-905-8511-2 , 087-112-5456 , 084-54321-12 , 098-269-7991-5 โทรสาร 02-905-8513
อีเมล์ : lunchakornavt@yahoo.co.th , tonglunchakorn@gmail.com