ชื่อ ตัวปรับแรงดันหลัก
วัสดุที่ทำ เหล็ก
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง:22.1ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง:2.6ซม. ความหนา:2มม.(ทางน้ำออก) เส้นผ่าศูนย์กลาง:1.4ซม. ความหนา:1มม.(ทางน้ำเข้า)
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  เป็นตัวปรับแรงดันน้ำ น้ำออกได้ทั้งสองด้านแล้วแต่ลูกค้าว่าจะติดตั้งไว้กลางเล้าหรือหน้าเล้า

 

 
ชื่อ แคล้ม เกลียว 1 หุน
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A(ABS GA 800)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด 3 ซม. ความกว้าง: 3.3 ซม. ความหนา:1 มม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  สำหรับติดท่อน้ำพีวีซี 1 นิ้ว เวลาติดกับท่อให้กดไว้ประมาณ30วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแซดเดิ้ลมันเด้งขึ้น แล้วใช้ได้เฉพาะหัวนิปเปิ้ลแบบเกลียว
 
ชื่อ แคล้ม เกลียว 1 หุน
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A(ABS GA 800)      
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความสูง:2.3 ซม. ความกว้าง:3.9 ซม. ความหนา: 1 มม..
น้ำหนัก -
สี ฟ้า
ลักษณะการใช้งาน  สำหรับติดท่อน้ำพีวีซี 6 หุน เวลาติดกับท่อให้กดไว้ประมาณ30วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแซดเดิ้ลมันเด้งขึ้น แล้วใช้ได้เฉพาะหัวนิปเปิ้ลแบบเกลียว
 
ชื่อ แคล้ม เกลียว ท่อเหลี่ยม
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A(ABS GA 800)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความสูง:1.1 ซม. ความกว้าง:2.5 ซม. ความหนา:1 มม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  สำหรับติดท่อน้ำแบบเหลี่ยม 1/2″ เวลาติดกับท่อให้กดไว้ประมาณ30วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแซดเดิ้ลมันเด้งขึ้น แล้วใช้ได้เฉพาะหัวนิปเปิ้ลแบบเกลียว
 
ชื่อ นิปเปิ้ล มีลูกปืน 360 องศา(เจล็อค)
วัสดุที่ทำ พลาสติก
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 2 ชิ้น
ขนาด ความยาว: 3.3 ซม. ความหนาของตัวล็อค:2 มม.
น้ำหนัก -
สี เหลือง
ลักษณะการใช้งาน  ใส่ด้านที่เป็นโอลิงดันลงไปให้สุด แล้วบิดล็อคไปด้านใดด้านหนึ่งจนสุด
 
 
ชื่อ นิปเปิ้ล มีลูกปืน 360 องศา(เกลียว)
วัสดุที่ทำ พลาสติก
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว:4 ซม.
น้ำหนัก -
สี เหลือง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้เทปพันเกลียวพันประมาณ20-30 รอบ ก่อนที่จะนำไปหมุนใส่กับแซดเดิ้ล
 
 
ชื่อ นิปเปิ้ล 360 องศา (เกลียว)
วัสดุที่ทำ พลาสติก
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด ความยาว:3.6 ซม.
ขนาด ความหนา:3 มม. ความยาว:200 ม. ใส้ลวดถัก 7×7 เส้น
น้ำหนัก -
สี เงิน
ลักษณะการใช้งาน  ใช้เทปพันเกลียวพันประมาณ 20-30 รอบ ก่อนที่จะนำไปหมุนใส่กับแซดเดิ้ล
 
 
ชื่อ ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ล 3/4″ (ล็อคตรง)
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรดA (PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว:13.1 ซม. ความหนา:1 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย:7 ซม. ความลึกของถ้วย:1.5 ซม.
น้ำหนัก -
สี เหลือง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้กับท่อพีวีซี 6 หุน ล็อคติดกับแซดเดิ้ล ใส่ถ้วยไปในแนวเดียวกัน
 
 
ชื่อ

ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ล 1″ (ล็อคตรง)

วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรดA(PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว:14.5 ซม. ความหนา:1 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย:7.1 ซม. ความลึกของถ้วย:1.7 ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้กับท่อพีวีซี 1 นิ้ว ล็อคติดกับแซดเดิ้ล ใส่ถ้วยไปในแนวเดียวกัน
 
 
ชื่อ ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ล 3/4″ (ล็อคกับหัวนิปเปิ้ล)
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A (PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 6 ชิ้น
ขนาด ความยาว:13.1 ซม. ความหนา:1 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย: 7 ซม. ความลึกของถ้วย: 1 .5 ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้กับท่อพีวีซี 6 หุน ล็อคติดกับแซดเดิ้ล ใส่ถ้วยไปในแนวเดียวกัน
 
 
ชื่อ ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ล 1″ (ล็อคกับหัวนิปเปิ้ล)
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A (PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว: 14.5 ซม. ความหนา:1 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย: 7.1 ซม. ความลึกของถ้วย 1.7 ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้กับท่อพีวีซี 1 นิ้ว ล็อคติดกับแซดเดิ้ล ใส่ถ้วยไปในแนวเดียวกัน
 
ชื่อ ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ลแบบเหลี่ยม 1/2″ (ล็อคกับหัวนิปเปิ้ล)
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A (PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว:11.9 ซม. ความหนา:1 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย:5.5 ซม. ความลึกของถ้วย:1.1 ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้กับท่อเหลี่ยม 1/2″ ที่ติดแซดเดิ้ลเหลี่ยมล็อคติดกับหัวนิปเปิ้ล ใส่ถ้วยไปในแนวเดียวกัน
 
ชื่อ ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ลขาเดี่ยว
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A (PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว: 8.7 ซม. ความหนา:1 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย: 6.3. ความลึกของถ้วย:1.4 ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ใช้กับท่อพีวีซี 6 หุน ล็อคติดกับแซดเดิ้ล ใส่ถ้วยไปในแนวเดียวกัน
 
ชื่อ ถ้วยรองน้ำนิปเปิ้ลไก่ไข่
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A (PP copo)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว: 3.8 ซม. ความหนา:1มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย: 6.2 ซม. ความลึกของถ้วย: 1.4 ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  -
 
 
ชื่อ ตัวปรับแรงดัน
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A(ABS GA 800) 
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด -
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ติดตั้งไว้ท้ายเล้าจะเป็นตัวปล่อยน้ำทั้ง
 
 
ชื่อ ท่อน้ำพีวีซี 3/4″
วัสดุที่ทำ -
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ท่อ 3/4 ” ความยาว: 4 m.
น้ำหนัก -
สี ฟ้า หรือ ขาว
ลักษณะการใช้งาน  ต่อท่อตามความยาวของเล้า โดยส่วนมากจะเจาะเป็นรูใหญ่ เพื่อติดแซดเดิ้ล 3/4″สีฟ้าหรือขาว เกลียว และใช้หัวนิปเปิ้ลแบบเกลียว
 
 
ชื่อ ซีลข้อต่อท่อน้ำ
วัสดุที่ทำ เม็ดพลาสติกเกรด A ( PP copo )
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว: 6.5 ซม. ความกว้าง: 3.4ซม. ความหนา: 3 มม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  ให้ทาน้ำมันรอบๆด้านในข้อต่อซืลแดง เพื่อหล่อลื่นแล้วสวมท่อพีวีซี
 
ชื่อ ขวดน้ำไก่ 1/4  ลิตร
วัสดุที่ทำ พลาสติก
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 2 ชิ้น
ขนาด -
น้ำหนัก -
สี ขาว หลือง
ลักษณะการใช้งาน   เอาตั้งพื้นและแขวนเพื่อลูกไก่กินน้ำ
 
ชื่อ ถ้วยให้น้ำไก่เล็กอัตโนมัติ
วัสดุที่ทำ พลาสติกเกรดA  (PP.COPO)
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 5 ชิ้น
ขนาด 15.3ซม.
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน   ถ้วยรองน้ำไก่
 
ชื่อ กาว PVC
วัสดุที่ทำ -
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด 1 กิโลกรัม
น้ำหนัก -
สี แดง
ลักษณะการใช้งาน  เป็นกาวร้อนใช้ติดท่อน้ำพีวีซี
 
ชื่อ ท่อต่อ (โดยไม่ต้องใช้แค้มรัด)
วัสดุที่ทำ เหล็ก
จำนวนชิ้นงานแต่ละชุด 1 ชิ้น
ขนาด ความยาว: 6 ม. ความหนา: 1 มม.
น้ำหนัก -
สี เงิน
ลักษณะการใช้งาน  ประคองท่อน้ำพีวีซี


 

ระบบหลัก ระบบแขวน ระบบเสริม หน้าหลัก

 

บริษัท เอเซีย เวท เทค จำกัด สำนักงานใหญ่ : 30/195 ถนนนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โรงงาน : 31 หมู่ 7 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 02-905-8511-2 , 087-112-5456 , 084-54321-12 , 098-269-7991-5 โทรสาร 02-905-8513
อีเมล์ : lunchakornavt@yahoo.co.th , tonglunchakorn@gmail.com